Aberdam Alfred

Aberdam Alfred

12.000,00 

000

Alfred Aberdam ( 1894-1963 )

Czterej aniołowie

Olej/płyta, 53 x 32 cm
Sygnowany p.d.: ,AAberdam’

 

 

Facebook